Over Scouting Krommenie

Algemene informatie

De Leden

De leden van Scouting Krommenie zijn alle mensen die lid zijn van onze groep. Van jong tot oud, actief en passief, maar allemaal dragen ze op hun manier een steentje bij aan de onze groep. Heel Scouting Krommenie bestaat uit zo’n 130 leden in de leeftijd van 5 tot en met in de 70, waarvan het merendeel toch uit jeugdleden bestaat. Zij hebben elke week hun programma en hebben zo hun plezier in Scouting, waarbij ze begeleid en ondersteund worden door de ouderen. Het merendeel brengt meer dan 15 jaar door binnen onze club.

Scouting Krommenie

Op clubgebouw “De Busch” houden de scouts zich bezig met tal van uitdagende spelactiviteiten gebaseerd op de vertrouwde Scouting/padvinderij-ideologie van Lord Baden Powell (de oprichter van Scouting), waarbij kinderen geprikkeld worden om samen actief/creatief bezig te zijn. Weliswaar aangepast aan de moderne tijd en met behulp van nieuwe technieken, maar evengoed veelal buiten in de natuur en soms onder bijzondere omstandigheden.

De jongere groepen, tot 11 jaar (Bevers, Esta’s en Kabouters), leren op spelenderwijs samen te werken en zij ontdekken op deze manier het scouting spel. Samen ontwikkelen zij zelfvertrouwen, groepsgevoel en leren ze samen spelen.

De oudere kinderen Gidsen(meisjes) , Verkenners/Scouts(jongens) (11 – 15) worden in groepen voor tal van uitdagingen gezet die ze dan samen moeten oplossen.

Kinderen van 14-17 jaar heten Explorers. Iedereen kan explorer worden, het is een gecombineerde jongens/meisjesgroep. Zij maken samen plannen en bepalen hun eigen avontuur met ‘begeleiding’ van een aantal oudere scouts.

De alleroudsten Pivo’s en Stam (16 jaar en ouder) zoeken hun eigen uitdagingen en zijn vaak leiding over jongere groepen of hebben een andere taak binnen Scouting Krommenie.

Tijdens gezamenlijke activiteiten zijn zij aanwezig, zoals bijvoorbeeld op de landelijke Scoutingdag, met een speurtocht in de omgeving of bij activiteiten in het dorp zoals de braderie.

Daarnaast moeten we de levende kerststal niet vergeten die elke twee jaar georganiseerd wordt in het gebouw. En natuurlijk is er ook nog een grote groep vrijwilligers die het dagelijks beheer op zich hebben genomen; leiding, groepsbestuur, stichtingsbestuur, onderhoud-gebouw, groepsbegeleiders en adviseurs; allemaal mensen die het leuk vinden om wat voor de club te doen en hier al jaren plezier aan beleven.

Scouting Centrum “De Busch”

De Busch is gelegen op Busch en Dam te Krommenie en is het clubhuis van de Christofoor Rafaelgroep. Hier houden 7 verschillende speltakken, van jong tot oud, hun opkomsten gedurende de hele week. Welke groep op welke avond draait en wat ze allemaal doen; die informatie staat bij de betreffende groepen zelf.

Gebruik je talenten

Een Scout ontwikkelt z’n eigen talenten. Er is ruimte voor iedere Scout. Daarom is Scouting ook zo veelzijdig. Pannenkoeken bakken, internetten, bruggen bouwen van touw en hout, zingen, kamperen onder een zeiltje, schminken, boogschieten, theater, vliegers maken… je kunt het zo gek niet bedenken. Een voorbeeld: ieder jaar met Pasen kun je naar een landelijk Scoutingkamp. Alleen of met een groepje. Je kunt dan kiezen uit 77 (!) verschillende activiteiten. Te veel om hier te noemen dus.

Verder kijken dan je neus lang is

Scouts zijn nieuwsgierig naar hun omgeving. In binnen- en buitenland. Een Scout wil van alle culturen in de wereld iets leren. En dat kan makkelijk, want in bijna alle landen zijn Scouts die jou ook graag willen leren kennen. In 1995 kwamen er bijna 25.000 Scouts naar Nederland uit 166 landen.

Natuur

Er is geen beter leven dan buitenleven. Een Scout kan niet zonder de natuur en dus ben je daar zuinig op. Dat is ook iets wat je belooft als je bij de Scouts komt.

Groepwerk

Op Scouting zit je in een groep waar je veel mee moet samenwerken. In een groep leer je van elkaar , hou je rekening met elkaar en heb je iets voor elkaar over. Dat komt omdat je iets moet beloven als je Scout wilt worden. De laatste woorden van die belofte zijn belangrijk:

 “Jullie kunnen op me rekenen”.

Op kamp

Het hoogtepunt van elk jaar is het zomerkamp. Het ultieme avontuur. Met je eigen groep in een tent. Je eigen keuken bouwen. Je eigen eten koken. Op pad zonder leiding met kaart en kompas. Dikke vrienden worden.

Het bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, groepsbegeleiders, materiaalbeheer(ders) en de gebouwbeheerder. Alles wat de groep aangaat wordt door hen behartigd. Zij bedenken mogelijke oplossingen/verbeteringen en leggen dit voor aan de groepsraad.

De groepsraad is het beslissingsorgaan binnen de groep en bestaat uit alle oudere leden (18 jaar en ouder). Zo hebben zij allemaal vanuit hun ervaring en onderdeel een stem in het bestuur van de gehele groep.

Het stichtingbestuur is verantwoordelijk voor de financiën en het gebouw. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursleden zijn allen ook lid van de vereniging.

Het dagelijks bestuur van de vereniging en van de stichting zijn tezamen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Scouting Krommenie.

Leiding & vrijwilligers

De leiders zijn eigenlijk de reisleiders van jouw ontdekkingsreis. Ze laten je zien hoe het moet. Ze wijzen je de weg. Ze maken jouw avontuur mogelijk. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat er een toffe plek voor het zomerkamp gereserveerd is. Ze zorgen ervoor dat de Scouts een eigen clubhuis hebben, dat er hout is om vuur te stoken, dat er tenten zijn, dat er een plan is voor wat jullie gaan doen, dat het veilig is wat jullie doen etc. O ja, en ze doen het voor hun plezier. Dus je hebt kans dat ze ook wel eens iets geks doen. Niks van aantrekken hoor. Doe gewoon even gezellig mee.

Je hebt het nu wel door: plezier staat bij Scouting voorop. Maar Scouting is meer. Bij Scouting ontdek je de wereld om je heen. En daar leer je van. Je verlegt steeds je grenzen op een avontuurlijke manier. Je leert je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als je straks 15 bent en naar de Explorers gaat, kan jij zelfstandig beslissingen nemen. Leiding wordt steeds meer begeleiding. Jij maakt je eigen avontuur. Je weet hoe je uitdagingen moet aanpakken. En daar heb je voor de rest van je leven voordeel van.

Binnen ons clubhuis zijn er nog tal van andere vrijwilligers actief die allemaal hun steentje bijdragen. Dit zijn veelal leidinggevenden, oudere leden, vrijwilligers, vaders en moeders.

Zij plegen het onderhoud aan de gebouwen en terreinen, doen klusjes en maken schoon.

Ze regelen de verhuur van ons clubhuis “De Busch”.

Ze organiseren ook activiteiten voor alle leden; denk hierbij aan landelijke, regionale en promotionele activiteiten.

Met al deze mensen maken we onze groep zoals hij is en allemaal vinden we hier elke keer weer de voldoening en lol die ons al jarenlang bij Scouting bezig houdt.

Steun ons

Steun ons voor aanschaf van nieuwe materialen of het onderhoud aan ons gebouw.

Vriendenloterij code: 9791

Sociale veiligheid

We vinden het binnen Scouting Krommenie belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Krommenie betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je kunt downloaden op de pagina downloads. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Krommenie getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Binnen Scouting Krommenie kan je contact opnemen met Monika & Nick via het volgende e-mailadres: vertrouwenspersoon@scoutingkrommenie.nl.

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033-496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl of socialeveiligheid@scouting.nl

AVG beleidsplan, huishoudelijk reglement & gedragscode