NLDOET actie groot succes

Afgelopen zaterdag 22 maart hebben we met Scouting Krommenie meegedaan aan NLDOET, de landelijke vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Onze bestrating was her en der verzakt en vandaar dat we dit als klus hebben aangeboden voor de NLDOETdag. Dit was een grote uitdagende klus omdat we zoveel mogelijk wilden ophogen in dit weekend. Op vrijdagavond hebben we dan ook met een groot aantal leden de bestrating verwijderd en met de hulp van een vrachtwagen met kraan van Aannemersbedrijf Jaap Bakker BV uit Amsterdam hebben we het zand over de sloot gedraaid en dit scheelde ons heel veel werk!

Zaterdagochtend was het gelukkig droog en hebben we met behulp van enkele ouders, maatschappelijke stagieres en onze leiding de bestrating weer teruggelegd. Omdat we met een hoop mensen waren hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt en een flinke voorjaarsschoonmaak gehouden! Het terrein is opgeruimd, het gebouw schoongemaakt; kortom klaar voor de lente! Graag willen we dan ook hierbij onze sponsoren; Aanemersbedrijf Jaap Bakker Bv. Hornbach, Pontmeijer, Beku Krommenie en Autotop en onze vrijwilligers bedanken. Zonder hun was dit allemaal niet mogelijk geweest.

We zijn met deze klus op de helft gekomen en kunnen hier tevreden op terugkijken, maar we zijn er nog niet. Wilt u ons nog een dagje helpen, dan nemen we graag contact met u op.

NLDoet 2014

Drukwerk
Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart doen we weer mee met de NLDOET-actie. De landelijke vrijwilligersactie waarbij mensen een vrijwilligersorganisatie een dag(deel) kunnen ondersteunen. Vorig jaar hebben we een nieuwe klimwand gerealiseerd; dit jaar willen we de bestrating rondom ons clubhuis aanpakken. En we hopen dat er vrijwiligers/bedrijven zijn die ons hierbij willen helpen! Nu is een groot deel van de materialen geregeld, maar blijft het aantal vrijwilligers wat achter. Het is een namelijk grote klus om in 2 dagen aan te pakken en we kunnen alle hulp dan ook goed gebruiken!

Wilt u ons helpen? We zijn al blij met een paar uurtjes, maar de hele dag zou helemaal ook te gek zijn! Vele handen maken licht werk!

De globale planning:
Vrijdag 19.00u – 22:00 uur.
Tegels verwijderen, scheppen en zand kruien

Zaterdag 09:00u – 17:00 uur.
Zand kruien, vlakken, tegelen, op maat maken, aantrillen, afvoeren van puin.

En zo zijn er nog tal van andere klussen die we gelijk aan kunnen pakken, maar dat is natuurlijk afhankelijk van het aantal vrijwilligers: oud ijzer wegbrengen, tuinonderhoud, ramen lappen, extra schoonmaken, timmerwerk etc etc.

Heeft u tijd en zin in een geheel verzorgde en gezellige dag? Wilt u ons helpen? Laat het dan even weten! U kunt zich opgeven door even een mailtje te sturen naar: secretariaat@scoutingkrommenie.nl

Inzameling kerstbomen op 11 januari

Na een zeer geslaagde levende kerststal op 1e kerstdag is het nieuwe jaar weer begonnen en we wensen iedereen dan ook een voorspoedig 2014!

In het nieuwe jaar zullen veel mensen weer afstand doen van de echte kerstboom die ze in huis hebben gehaald. De gemeente wil, in samenwerking met scouting krommenie voorkomen dat deze kerstbomen op straat komen te liggen. Daarom bieden wij de mogelijkheid om uw kerstboom op een verantwoorde manier af te voeren. Dat kan zelfs nog geld opleveren ook.

Voor elke boom die u op zaterdag 11 januari bij Scouting Krommenie inlevert, ontvangt u € 0,20. Grote partijen, van minimaal honderd kerstbomen, kunt u voor 11 januari op een afgesproken tijdstip laten ophalen. U krijgt dan een tegoedbon, die u op 11 januari kunt verzilveren op een van de inleverplekken. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met HVC: 0800-0700.

Wij staan op de volgende locatie’s:

Krommenie
09.30 – 10.15 uur Willis (bij glas/papierbak)
10.20 – 11.00 uur Noorderhoofdstraat/Oranjeplein
11.05 – 11.50 uur Kervelstraat (bij brandweer)
13.30 – 14.15 uur Fortuinlaan/Pelikaanstraat
14.30 – 15.15 uur Neptunuslaan/Jupiterstraat

Natuurwerkdag 2013

nieuws2

Beste ouders/verzorgers,

Ook dit jaar neemt Scouting Krommenie deel aan de natuurwerkdag. Komen jullie ook weer helpen?? Dit jaar gaat het wel iets anders dan voorgaande jaren:

We zijn dit jaar een officiële locatie waardoor er ook mensen van buiten de scouting deel kunnen nemen. Zie hiervoor: http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/ham-en-crommenije/838

Als uw met kind deel wilt nemen moet u als ouder(s) meekomen als begeleiding.

Als er leiding aanwezig is op de natuurwerkdag, zijn zij dit jaar ook vrijwilliger en geen leiding.

Wat gaan we doen?

Ham en Crommenije is een oude zijarm van het IJ. Deze rivier verbond het IJ met het Alkmaardermeer en zodoende met Alkmaar. Kenmerkend voor het gebied zijn de vele overgangen tussen grasland, rietland, moerasbos en water. Het natuurgebied is zeer waardevol; er komen vele zeldzame planten voor die thuishoren in moerassen. Bekende soorten zijn koningsvaren, zonnedauw en de welriekende nachtorchis. Er broeden vogelsoorten als de roerdomp, blauwborst, bruine kiekendief en het baardmannetje.

Werkzaamheden

Scouting Krommenie gaat dit jaar vers gemaaid riet verzamelen met harken en hooivorken. Dit word middels speciale brancards verplaatst, waarna we er grote hopen van maken. Doel is het in stand houden van bestaand veenmosrietland en het ontwikkelingen van nieuw

veenmosrietland. Om bosvorming in deze waardevolle landjes te voorkomen, trekken we jonge boompjes met de hand uit.

 

Tijd

Van 9.30 – 14.00, 2 november 2013; we verzamelen op De Busch.

Tot slot:

Wilt u alstublieft uw eigen lunchpakketje meenemen, wij zorgen voor koffie met iets lekkers. Wilt u zich als deelnemer aanmelden bij de leiding zodat wij weten hoeveel mensen er komen.

Kledingvoorschrift: rubber laarzen, werkhandschoenen en regenkleding meenemen.

Vriendelijke groeten,

De activiteitencommissie

NLDOET Groot Succes!

Beste vrienden,

Afgelopen zaterdag 16 maart is er in het kader van NLDOET een grote onderhoudsactie op de Busch geweest. 12 stagaires, de bouwploeg, 1 moeder, 4 vrijwilligers en de complete bevergroep hebben zich volledig ingezet en dankzij 7 sponsoren en het vreselijk mooie weer hebben we tal van klussen uit kunnen voeren! Wat is er allemaal gebeurd??

De hoofdsponsor en motivator van deze dag was het OranjeFonds!

De klimwand is nu bijna compleet vervangen. Hoofdsponsor hiervan was de BEKU!

Het kleine spellokaal en het houtwerk buiten is geschilderd en gebeitst; hoofdsponsor was Etro Vastgoed en Flexa

Er komt een nieuw brandhouthok: hoofdsponsor hiervoor is Pontmeijer en Hornbach.

Het elektrawerk in de buitenberging is al grotendeels vervangen en verbeterd

En er zijn nog diverse andere materialen geregeld waarmee binnenkort meer opgeknapt, gebouwd en gerepareerd kan worden

Buiten is de heg gesnoeid, het grasveld opgeruimd, de buitenberging opgeruimd, de sloot schoongemaakt, onkruid gewied en noem het maar op: allemaal dankzij onze maatschappelijke stagaires van het Trias VMBO en Michael College

Binnen zijn alle ramen gelapt en de vloeren gedweild; dit met behulp van onze stagaires en een moeder van een bever

De bevers hebben de schotten in het kleine spellokaal voorzien van een mooie beschildering en binnenkort zullen zij ook de rest in het kleine spellokaal voorzien van mooie schilderingen!

Kortom: eigenlijk teveel om op te noemen! In ieder geval een groot applaus voor onze sponsoren, vrijwilligers, de bouwploeg, bevers, maatschappelijke stagaires! Echt heel hartelijk bedankt!!!!

We hebben heel veel gedaan, maar zoals jullie weten: aan een eigen gebouw is altijd werk. We gaan dus door op de donderdagavond met klussen en ook zullen we nog hulp krijgen van enkele stagaires. Hebben jullie ook zin om ons eens te helpen, kom dan langs op donderdagavond!

Namens de organisatie,

Vincent