Vrijwilligers

Je steentje bijdragen
Binnen ons clubhuis zijn er nog tal van andere vrijwilligers actief die allemaal hun steentje bijdragen. Dit zijn veelal leidinggevenden, oudere leden, vrijwilligers, vaders en moeders.
Zij plegen het onderhoud aan de gebouwen en terreinen, doen klusjes en maken schoon.
Ze regelen de verhuur van ons clubhuis “De Busch”.
Ze organiseren ook activiteiten voor alle leden; denk hierbij aan landelijke, regionale en promotionele activiteiten.
Met al deze mensen maken we onze groep zoals hij is en allemaal vinden we hier elke keer weer de voldoening en lol die ons al jarenlang bij Scouting bezig houdt.