Kosten

Contributie

De contributie wordt per automatische incasso geïnd per kwartaal. Hiervoor dient een machtigingsformulier te worden ingevuld en ondertekend. Dit machtigingsformulier zit ook standaard bij het inschrijfformulier. Bij wijziging van je rekeningnummer dient het formulier opnieuw ingevuld te worden.

Mocht u toch liever een factuur willen ontvangen dan wordt het bedrag per factuur met € 2,50 verhoogd.
Opzeggen kan schriftelijk aan de ledenadministratie (brievenbus in de hal) tenminste 1 maand voor een nieuw kwartaal.

Kosten per 1-1-2021

Bevers, kabouters en esta's

€33,45 per kwartaal

Gidsen, verkenners, explorers, pivo's en stam

€37,20 per kwartaal

Leiding en bestuursleden

€37,00 per jaar

Buitengewone leden

€37,00 per jaar