Het bestuur

Het bestuur van Scouting Krommenie

Achter de schermen.
Het dagelijks bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, groepsbegeleiders, materiaalbeheer(ders) en de gebouwbeheerder. Alles wat de groep aangaat wordt door hen behartigd. Zij bedenken mogelijke oplossingen/verbeteringen en leggen dit voor aan de groepsraad.
De groepsraad is het beslissingsorgaan binnen de groep en bestaat uit alle oudere leden (18 jaar en ouder). Zo hebben zij allemaal vanuit hun ervaring en onderdeel een stem in het bestuur van de gehele groep.
Het stichtingbestuur is verantwoordelijk voor de financiën en het gebouw. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursleden zijn allen ook lid van de vereniging.
Het dagelijks bestuur van de vereniging en van de stichting zijn tezamen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Scouting Krommenie.