Kosten

Kosten per 1 – 1 – 2018

Bevers, Kabouters, Welpen en Esta’s  11,15 per maand
Scouts, Explorers, Pivo’s, Stam kamperende leden  12,40 per maand
Leiding en bestuursleden  37,00 per jaar
Buitengewone leden  37,00 per jaar

De contributie wordt per automatische incasso geïnd per kwartaal. Hiervoor dient een machtigingformulier te worden ingevuld en ondertekend.

Mocht u toch liever een factuur willen ontvangen dan wordt het bedrag per factuur met 2,50 verhoogd.
Opzeggen kan schriftelijk aan de ledenadministratie (brievenbus in de hal) tenminste 1 maand voor een nieuw kwartaal.